Healthy Oolong special ( Trà sữa Oolong, trân châu pha lê, flan trứng)

42,000

Danh mục: