Bumba Story

Tháng 12 15, 2019

Chuyện Bum bụng bự ep 3

Buồn buồn làm mấy câu thơ.... [...]

Tháng 12 15, 2019

Chuyện Bum bụng bự ep 2

Đến bây giờ thì đã học được cách làm sao để Crush mở lời [..]

Tháng 12 15, 2019

Chuyện Bum bụng bự ep 1

Tại sao anh phải trả lời em? Em hỏi Bum Bụng Bự đi nha.[..]