Liên hệ với Bumba

Từng ngày Bumba trở nên hoàn thiện hơn về diện mạo, chất lượng sản phẩm, dịch vụ là nhờ sự đóng góp ý kiến của quý khách hàng. Để cảm nhận sự thay đổi ấy, đừng ngừng ngại nói với Bumba nhé

Vấn đề phản hồi

Ảnh đính kèm

Nội dung phản hồi

Thỏa thuận bảo mật thông tin

Bumba cam kết giữ bí mật hoàn toàn thông tin của quý khách theo đúng quy định pháp luật nước sở tại về bảo mật thông tin có liên quan, Trường hợp xảy ra khiếu nại, than phiền, Bumba có thể sẽ sử dụng thông tin khách hàng để chuyển giao đến bộ phận liên quan giải quyết.

1. Một bộ phận trực thuộc Bumba

2. Bên thứ ba được ủy quyền chính thức từ Bumba cho việc giải quyết các than phiền, khiếu nại mang tính chất nghiêm trọng

Thời gian giải quyết khiếu nại than phiền được tính dựa trên các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính.

1. Bumba cam kết bảo mật các thông tin mà khách hàng cung cấp và tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật những thông tin liên quan.

2. Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng nhằm mục đích

- Giảm quyết khiếu nại, than phiền

- Tiếp nhận ý kiến để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ

- Cung cấp thông tin các chương trình khuyến mãi

3. Bumba có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho mục đính giải quyết khiếu nại, than phiền của khách hàng cho:

- Các bộ phận thuộc công ty cổ phần TMDV Chào Ngày Mới - Trà Sữa Bumba

- Bển thứ ba được ủy quyền chính thức từ trà sữa Bumba cho việc giải quyết các than phiền, khiếu nại mang tính chất nghiêm trọng

Lưu ý:

Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin cá nhân để Bumba có thể liên hệ giải quyết vấn đề hoặc tiếp nhận ý kiến của khách hàng một cách nhanh nhất

Quá trình giải quyết và xử lí của khách hàng sẽ chậm hơn vào các ngày thứ 7, cn, ngày lễ