Sản phẩm

Combo 1

Trà sữa Bumba,

trân châu đen,

nha đam

46K

Combo 2

Trà sữa oolong, thạch 3Q, sương sáo

46K

Combo 3

Trà sữa nếp cẩm, Flan trứng

46K

Combo 4

Trà sữa socola, trân châu đen, Flan trứng

49K

Combo 5

Trà chanh sả, trân châu đen, thạch 3Q

49K

Combo 6

Trà thanh nhiệt collagen, hạt sen

49K

Combo 7

Trà sữa matcha, trân châu đen, Flan trứng

49K

Combo 8

Trà sữa yến mạch, trân châu đen

52K

Trà sữa bumba

Bumba Milk Tea

32K

Trà sữa nhài

Jasmine Milk Tea

32K

Trà sữa oolong

Oolong Milk Tea

32K

Trà sữa hải thần

Hai Than Milk Tea

32K

Trà sữa cafe

Coffee Milk Tea

32K

Trà sữa matcha

Matcha Milk Tea

38K

Trà sữa socola

Socola Milk Tea

38K

Trà sữa khoai môn

Taro Milk Tea

38K

Trà sữa nếp cẩm

Purple Sticky Rice Milk Tea

42K

Trà sữa caramel

Caramel Milk Tea

42K

Sữa tươi trân châu đường đen

Brown Sugar Bubble Milk

42K

Sữa tươi sương sáo

Grass Jelly Fresh Milk

42K

Trà sữa yến mạch

Oat Milk Tea

48K

Trà oolong bí đao

Winter Melon Oolong Tea

29K

Trà thanh nhiệt dứa

Pineapple Tea

34K

Trà ổi hồng

Pink Guava Tea

34K

Trà chanh sả

Lemongrass Tea

34K

Trà dâu

Strawberry Tea

36K

Trà việt quất

Blueberry Tea

36K

Trà đào

Peach Tea

40K

Trà vải

Lychee Tea

40K

Trà oolong bí đao macchiato

Winter Melon Oolong Tea Macchiato

38K

Trà sữa bumba macchiato

Bumba Milk Tea Macchiato

40K

Trà sữa oolong macchiato

Oolong Milk Tea Macchiato

40K

Soda dứa

Pineapple Soda

38K

Soda ổi hồng

Pink Guava Soda

38K

Soda việt quất

Blueberry Soda

38K

Soda chanh

Lemon Soda

38K

Trân châu đen

Black Bubble

8K

Flan trứng

Egg Flan

8K

Nha đam

Aloe Vera Jelly

10K

Sương sáo

Grass Jelly

10K

Thạch 3Q

3Q Jelly

12K

Foam macchiato

Foam Macchiato

12K