Cơ hội nghề nghiệp tại Bumba

Nhân viên là cốt lõi

Chúng tôi tin rằng xây dựng được hạnh phúc, chú trọng con đường sự nghiệp cho nhân viên, sự hài lòng trong công việc và môi trường tích cực sẽ là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của Bumba. Hãy đến với chúng tôi khi nhận thấy giá trị này phù hợp với bạn!

Tuyển dụng

Các vị trí hiện tại

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tuyệt vời. Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại, nhưng tin rằng bạn có thể trở thành một phần của Bumba. Hãy gửi thông tin cho chúng tôi

Cửa hàng trưởng Tháng 12/2019

Cửa hàng trưởng Tháng 12/2019

Fulltime / Hợp đồng

Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế tháng 10/2019

Nhân viên pha chế tháng 10/2019

Parttime / Fulltime

Hồ Chí Minh